top of page

 

DOKUMENTY

 

Zde jsme pro Vás připravili všechny důležité informace, které by měl návštěvník Campusu znát.

 

1) Převzetím klíčů od kterékoli části Campusu vyjadřujete svůj souhlas s ubytovacím a provozním řádem, proto Vám doporučujeme si jej řádně prostudovat. Jeho porušení může vést k ukončení vašeho pobytu bez nárok na vrácení peněz.

 

2) V hygienické směrnici se dozvíte, jak probíhá hygiena v Campusu Dobřív.  

 

3) V požární směrnici a návodu k obsluze poplašných systémů zjistíte, jak předejít vážným problémům a komplikacím.
 
4) Plánek areálu Campusu a plánek penzionu Vám pomůže ve snadné orientaci a ujasnění pojmů z ubytovacího a provozního řádu.

 
5) Užitečný pro Vás může být přehled kontaktů a informací o okolí.

6) V našich zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte o rozsahu zpracování Vašich údajů a také o Vašich právech s nimi souvisejících.

 

dobriv_googlefoto2.jpg 2014-10-14-19:43:19
bottom of page