top of page

 

DOKUMENTY

 

Zde si můžete stáhnout všechny důležité dokumenty.

 

Převzetím klíčů od kterékoli části Campusu vyjadřujete svůj souhlas s provozním řádem, proto Vám doporučujeme si jej řádně prostudovat spolu s požární i hygienickou směrnicí.

 

Plánek areálu Campusu, jednotlivých pater turistické ubytovny i konferenčního zázemí Vám pomůže ve snadné orientaci a ujasnění pojmů z provozního řádu.

 

Další dokumenty pro Vás připravujeme.

 

bottom of page